EN
CN
产品概述

YS32T030系列,触摸型MCU

绘图1.jpg

产品选型
Part No. Main Freq. (MHz) Flash SRAM I/O VDD(V) GPTM (32bit) GPTM (16bit) Adv TM (16bit) Basic TM (16bit) LPTM SysTick WDG RTC 12bit ADC Units(CHs) 12bit DAC Units(CHs) TSC (CHs) USART /UART LPUART I2C SPI CAN USB2.0 I2S Comp OP-AMP LED Drv Segment LCD RNG AES /DES Package
资源与文档
展开
工具与软件
展开
  • 账号
  • 密码
  • 验证码
  • 忘记密码
  • 账号
  • 手机
  • 密码
  • 确认密码